Notariële dienst


Als dienst van algemeen belang, de missie van het notariaat bestaat uit :

 

 • de betrouwbaarheid van de juridische gegevens bestemd voor de openbare registers veilig te stellen, 
 • persoonlijke relaties buitengerechtelijk te behandelen door de in de akten vastgestelde overeenkomsten zelfde bewijskracht, authenticiteit en uitvoerbaarheid als een vonnis te verlenen en 
 • rust te brengen in persoonlijke verrichtingen door informatie, raad, wettigheid en geheugen te verlenen.

 Als jurist en openbare ambtenaar verleent de notaris deze dienst onder toezicht van de tuchtoverheden in de hoedanigheid van een aansprakelijke zelfstandige professioneel, meestal in het kader van een notariële vennootschap.

 


Belangenloosheid, luistervermogen en advies staan in dienst van de vrije uiting van de wil van de personen en beschermt ze tegen externe druk (familiale, commerciële, ...). Als onafhankelijke derde in dienst van alle partijen waakt hij over de evenwicht van de verbintenissen die ze aangaan en zorgt hij ervoor dat de overeenkomst voortgekomen uit hun respectievelijke wil duidelijk wordt opgesteld. 

 

HET NOTARISKANTOOR BEHETS WYDEMANS geniet vanwege zijn ligging in Brussel Stad ("Europese wijk") van een zowel lokale als internationale omgeving.

Het kantoor biedt alle notariële diensten aan waarvoor de overheid de tussenkomst van een notaris oplegt, evenals deze waarvoor de particulieren, gewoonlijk of in specifieke omstandigheden, beroep doen op een notariskantoor.

 • Overeenkomsten voor koppels en families
 • Overdracht van onroerende goederen
 • Programmering en vereffening van een nalatenschap
 • Statuten van een vennootschap
 • Raad omtrent grensoverschrijdende toestanden

 

Het kantoor biedt een expertise in grensoverschrijdende en internationale verhoudingen. Onze juristen verwelkomen u in het Nederlands, Frans, Engels, Spaans en Italiaans.

Hoeveel kost een notariële akte?

De notariële akten genereren 3 typen kosten:

 • Belastingen (registratierecht, hypotheekrecht, ...) opgelegd door de overheid;
 • Honoraria, meestal overeenkomstig door de overheid vastgestelde tarieven;
 • Kosten en lonen voor opzoekingen en formaliteiten.

Let op: een BTW-tarief van 21% is va toepassing op honoraria, kosten en lonen.

  

Voor meer toelichting over de kosten van de akten, gelieve met ons contact op te nemen.

Hoeveel kosten de andere dienstverleningen van het kantoor?

Het kantoor levert bepaalde diensten waarvoor de wet geen tarief vastlegt. De kosten hangen af van de vereiste tijd, de complexiteit, de urgentie, de financiële inzet en de financiële capaciteit van de klant. Het gaat onder meer om :

 • vereffening van een nalatenschap
 • aangifte van nalatenschap
 • het opstellen en sluiten van een verkoopovereenkomst
 • successie/vermogen planning
 • consultaties
 • bemiddeling, enz. 

Met uitzondering van de afspraak voorafgaand aan de ondertekening van een notariële akte zijn de afspraken betalend. Voor meer toelichting over onze tarieven, gelieve met ons contact op te nemen

Een betaalterminal is tot uw beschikking op het kantoor voor de kleine bedragen.