De notaris Yves Behets Wydemans


Meester Yves Behets Wydemans behaalde zijn diploma in rechten in 1980 en in het notariaat in 1981. Door K.B. van 12 Juli 1988 werd hij benoemd tot Notaris te Brussel stad en op 25 Juli 1988 legde hij zijn eed af.

 

Hij heeft zijn kantoor gevestigd Kardinaalstraat 46 te 1000 Brussel. 

 

Zich bewust van de meerwaarde van de notariële dienst voor een veranderende, democratische en grensoverschrijdende maatschappij tracht hij deze overtuigeing in al zijn tussenkomsten waar te maken.

 

Omdat hij overtuigd is van de noodzaak van een eensgezind en efficient notariaat, zet hij zich in in zowel nationale als internationale notariële organen.